Client

Børnecancerfonden

Challenge

Udvikle et nyt digitalt fundament

Styrkelse af Børnecancerfondens digitale profil øger fundraising med 60%

200 børn og unge får hvert år konstateret kræft. Derfor hjælper Børnecancerfonden (BCF) ved at sætte fokus på og støtte forskning, oplysning og hjælp til kræftsyge børn og deres familier. For at BCF fortsat kan yde støtte, er de dybt afhængige af økonomiske bidrag og opbakning fra omverdenen.

Digital spiller en vigtig rolle

BCFs website spiller i den sammenhæng en vital rolle, fordi sitet i sin helhed fungerer som centralt kontaktpunkt for alle fondens målgrupper. Af samme årsag er der et behov for, at fonden udadtil optræder professionelt og kompetent således, at bl.a. potentielle og eksisterende donorer/sponsorer bekræftes i valget om at støtte BCF. Derfor skulle der udvikles et nyt digitalt fundament til BCF, hvor formålet var at forbedre brugeroplevelsen, øge performance samt lette interne arbejdsprocesser.

Ny digital strategi

Til dette formål blev der udarbejdet en ny digital strategi med fokus på styrkelse af BCFs digitale indsats:

  • Øge fokus på fundraising
  • Øge synlighed og værdi over for børn og familier ramt af kræft
  • Fremstå professionelle over for fondens målgrupper
  • Optimere interne arbejdsprocedurer og frigøre kapacitet til andre formål
  • Generel sikring af at man udnytter de digitale muligheder

Step 1: Målsætninger

Første skridt i processen handlede om at omsætte fondens eksisterende kommunikationsstrategi til en række digitale målsætninger for herefter at prioritere dem og konvertere dem til taktiske og operationelle opgaver.

Indsigt i kernemålgrupperne – udvikling af personaer

For yderligere at indfri målsætningerne ønskede vi at finde ud af, hvem BCF taler til via websitet, samt hvilke specifikke behov og krav der eksisterede hos disse brugere.

Derfor udviklede vi en række personaer repræsenterende BCFs forskellige målgrupper. Personaerne fik en vigtig rolle i forhold til de krav, der skulle stilles til det nye websites udformning for at indfri de ambitiøse målsætninger og KPI’er.

Nyt website med klart fokus

På baggrund af brugerindsigt og konkrete mål kunne vi nu designe det nye digitale fundament, hvor et indholdstungt website spillede hovedrollen. Websitets prioritering i forhold til fondens mange målgrupper er prioriteret, hvilket har skabt et website med et mere klart fokus i forhold til donationer, familier og viden.

Fokus har først og fremmest været at øge konverteringer ved at gøre online donationer nemmere og mere tydeligt. Fondens 3 indsatsområder har fået en klar opgradering, således at der er langt større fokus på konkrete tiltag og transparens ift., hvordan midlerne fordeles og bruges.

En af fondens overordnede målsætninger er at øge viden om børnekræft generelt. Derfor er der bygget et nyt vidensafsnit på sitet, hvor der hver uge udgives nye artikler – i skrivende stund mere end 150 artikler.

BCFs backoffice har ligeledes fået en større opgradering, da det nye site nu kan spare dem for et omfattende tidsforbrug. Fx er dataeksportmuligheder blevet forbedret markant, og det letter arbejdet i en travl hverdag.

Teknisk er websitet udviklet med mange fleksible værktøjer i CMS’et, flere integrationer og – selvfølgelig — et responsivt design.

Resultater de 3 første måneder

Fundraising: En stigning i omsætning på 60 %

150 vidensbaserede artikler på sitet

Børnecancerfonden sparer tid i hverdagen

Lignende cases

Hjerteforeningen

Kvinder i mandeklæder skaber høj opmærksomhed.

Købstædernes Forsikring

Brandingkampagne tredobler mængden af leads.

Dansk Flygtningehjælp

Bedste resultat for Landsindsamling i 15 år.

Privacy Policy at Sunrise

Close

We are aware of how we treat your personal data as well as the use of cookies. We use it to provide the best service for you. Your personal data will only be used to the extent necessary and deleted after use or maximum 6 months. Cookies on this site are primarily used for traffic measurement and optimization of content.
If you use this page, you agree to the use of our privacy policy. Read more about our privacy policy.